Afspraak is…voorlopige afspraak | Blog Dave Schreurs

Afspraak is…voorlopige afspraak | Blog Dave Schreurs

Afspraak is… voorlopige afspraak

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Hoe schep je rust in een alsmaar veranderende en onrustige markt zoals de bloembollensector?
Volgens mij niet door binnen twee weken na een zogenaamde intelligente lockdown de kopers en verkopers van een toch al niet erg prijsstabiel artikel de reeds bestaande leveringsafspraken te laten herzien.

Voorop gesteld, de crisis waarin we ons bevinden, is van ongekende omvang en we weten nog niet wat ons allemaal te wachten staat. Dat het ernstig en voor ieder van ons zeer pijnlijk (in de portemonnee) gaat worden lijkt mij wel duidelijk. Om nu echter de leveringsafspraken van vóór 15 maart 2020 los te koppelen van de in de toekomst te maken leveringsafspraken vind ik echter zeer zorgelijk. Dat de handel in bloembollen vanaf nu zeer gematigd is, lijkt mij een logisch gevolg van de huidige crisis. Dit raakt iedereen!
Hier moeten we samen uit zien te komen en daarom is het belangrijk om samen een plan voor de nabije toekomst te maken. En volgens mij is het dan niet de manier om de oude leveringsafspraken opnieuw te gaan toetsen en deze los van nieuwe afspraken te zien.

Maak samen toekomstgerichte afspraken, dan zou eventueel een eerder gemaakte afspraak opnieuw onder de loep genomen kunnen worden. Het is de bedoeling dat we met zijn allen door deze crisis heen komen, we hebben elkaar hard genoeg nodig.

Succes!

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur