Bollen- of bouwgrond | Blog Dave Schreurs

Bollen- of bouwgrond | Blog Dave Schreurs

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Er is met het Pact van Teylingen in 1996 een stevige basis gelegd voor het behoud van het open landschap in de bollenstreek. Door deze gemaakte afspraken hebben de gemeenten in de bollenstreek, de provincie Zuid-Holland en verschillende belangengroepen (o.a. bollenkwekers) de handen in elkaar geslagen om het bollenareaal in stand te houden. Uit dit gesloten Pact is het GOM ontstaan, opgericht door de (inmiddels) vijf bollenstreekgemeenten. Het GOM is in de bollenstreek niet bij iedereen geliefd en staat de afgelopen tijd ook in de media flink onder vuur. Ik wil in deze blog zeker niet de discussie over het functioneren van het GOM aangaan, want deze discussie voer ik bijna elke dag met verscheidene mensen. Vooropgesteld is het GOM in eerste instantie opgericht om het bollenareaal in de bollenstreek voor het nageslacht te behouden en te beschermen tegen de “boze” bouwers; geen toekomstige bollenstad!

Deze voorgaande uitleg was even noodzakelijk om de kern van mijn verhaal te kunnen ondersteunen. Ik kijk de komende tijd namelijk met interesse uit naar een aantal grondposities in de bollenstreek, die al dan niet gedwongen van eigenaar gaan veranderen. Deze grondposities zijn in het verleden, vóór oprichting van het GOM, door projectontwikkelaars als bouwgrond aangekocht. Deze gronden zijn als bouwlocatie behoorlijk waardevol. Inmiddels is er echter wel 40 euro per meter bolllengrond-compensatie nodig om de bestemming te wijzigen. Wat gaat er voor deze gronden betaald worden? Zijn er projectontwikkelaars geïnteresseerd om veel geld neer te leggen voor een qua bestemming nog onzeker perceel grond? Vragen die de komende tijd beantwoord gaan worden. De essentie van het geheel is wel dat de ontwikkelaars niet blij met het GOM zijn. Wellicht toch weer kansen voor de kweker? Ik houd u op de hoogte!

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur