De ruimte heeft de toekomst | Blog Dave Schreurs

De ruimte heeft de toekomst | Blog Dave Schreurs

De ruimte heeft de toekomst

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Naast de liefde voor het bollenvak is er nog een gemeenschappelijke liefde die kwekers met elkaar delen: De liefde voor rust en ruimte om zich heen. Dit is een belangrijk goed dat Noorderlingen en Zuidenaren met elkaar bindt. Laat dit nu net in ons kleine landje een steeds groter probleem worden. En dan voornamelijk voor de bollenkwekers in de Zuid.

Niet voor niets is er de afgelopen jaren weer een grote emigratie van Bollenstrekers naar het beloofde land op gang gekomen. Niet om een nieuw bedrijf in het noordelijk zandgebied op te richten, maar vanwege de run op de kostbare bollengrond. Collega’s in de Zijpe roepen al een tijdje: “Die Zuidenaren zijn helemaal gek geworden.”

Het probleem in de Bollenstreek is dat er niet meer dan 2625 hectare goede bollengrond voorhanden is, eerder minder. Er moet in de Bollenstreek ergens gebouwd worden, want we komen (betaalbare) woningen tekort. De discussie in met name de gemeente Noordwijk is heel duidelijk: Wat is nu belangrijker, die bollenvelden of dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft? Deze woorden sprak een pas gescheiden vrouw op een inspraakavond in de gemeente Noordwijk. Samen met het feit dat ruw geschat een aantal zo groot als het hele dorp De Zilk bewoond wordt door hard nodige arbeidsmigranten in de Bollenstreek. U kan zich dan wel voorstellen, dat het lastig wordt om een oplossing te vinden. Mijn oudste zoon (21) staat al drie jaar ingeschreven als woningzoekende. Ik denk dat hij bij ons thuis nog wel een paar jaar het licht uit doet.

Terugkomend op de liefde voor rust en ruimte. Als ik uit de Noord terug kom rijden en ik ben door een van de tunnels gereden, dan beklemt mij dat. Zoals zoveel kwekers uit de Bollenstreek heb ik het gevoel dat niet alleen de ruimte, maar ook zeker de rust van het ondernemen in de Noord nog aanwezig is. Nergens gaat het vanzelf, maar een goede basis voor ondernemen is wel belangrijk. In dit kader vind ik het ook belachelijk, dat de kazerne in Vlissingen niet gebouwd gaat worden. Heerlijk daar; wat een ruimte en wat een rust…

Succes!

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur