De vijand slaapt nooit | Blog

De vijand slaapt nooit | Blog

Knolcyperus

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij.

Geachte klant,

Het (mooie) weer van de afgelopen maanden heeft voor onze kwekers meer nadelen dan voordelen opgeleverd. De voordelen van de goede oogstomstandigheden en minder energieverbruik bij o.a. de droging, wegen helaas niet op tegen de nadelen van oogstderving en ‘ziek en zeer’ in de gewassen.

Ik constateer door het aanhoudende warme weer ook een explosieve stijging van het uitheemse, exotische probleemonkruid ‘knolcyperus’. Voor degene die dit fenomeen niet kent, leg ik de voortvloeiende pijnpunten even uit. Bij constatering van dit onkruid in een gewas door een keuringsdienst (BKD) wordt het betreffende perceel gedeeltelijk of geheel vastgelegd en mag het gewas alleen onder strenge voorwaarden geoogst worden. De oogst wordt in quarantaine geplaatst en ook het perceel wordt voor minimaal drie jaar vastgelegd en uitgesloten van teelt van bolgewassen. Kortom, een grote financiële strop als je dit als kweker of landeigenaar overkomt.

De bestrijding van dit onkruid is heel lastig. Het gewas maakt namelijk via het wortelgestel kleine oliehoudende kiempitjes, die bij warm weer explosief in aantal kunnen stijgen. Deze pitjes kunnen onder slechte omstandigheden tientallen jaren onder de grond overleven en zijn ongevoelig voor water, kou en zeer veel middelen.

De uitbraak van dit jaar baart me veel zorgen, omdat de ervaring leert dat wat er nu door de goede omstandigheden boven de grond komt, slechts een fractie is van wat er nog onder de grond zit. Heel belangrijk bij de bestrijding van dit onkruid is het tegengaan van verspreiding van de pitjes door grondbewerking of verplaatsing bij het gebruik van machines. Het is van belang om de knolcyperus te isoleren en ter plekke goed te bestrijden.

De tijd van negeren van dit groeiende probleem is nu echt voorbij. Als kwekers en landeigenaren dit probleem niet serieus in overleg aan gaan pakken, voorzie ik binnen tien jaar nog maar weinig knolcyperus-vrije percelen.

Succes!

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur