Kerstklokken of alarmbellen? | Blog Dave

Kerstklokken of alarmbellen? | Blog Dave

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Nu de kerstdagen voor de deur staan en zo goed als alle voorjaarsbloeiers netjes in de grond zitten, is het tijd voor een evaluatie van het jaar 2018 in agrarisch makelaarsland.

Om te beginnen zijn de agrarische grondprijzen voor de bollenteeltsector gedurende het afgelopen jaar licht gestegen door een toenemende vraag naar (goed) bollenland. De prijs voor eersteklas bollenland heeft mijn inziens een stevige bodem van €11,- per m² en kan oplopen naar gelang de ligging en grootte van het perceel tot  €16,- per m². Dit zijn nog niet de prijzen van zo’n 10 jaar geleden, maar in ieder geval wel stijgende. De keerzijde van de oplopende grondprijzen zijn de stijgende kosten voor het onderhoud van het bollenland, met het oog op weerbaar maken en bestrijden van de grond tegen ziekten en plagen.

De agrarische bebouwing blijft al enkele jaren redelijk waardevast en is niet stijgende zoals de huizenmarkt laat zien. Voor nieuwbouw moet er echter wel serieus meer betaald worden, zodat ik voor de komende jaren wel een waarde correctie in taxatieobjecten voorzie.

Uiteraard hangt in het grotere plaatje veel af van de ontwikkeling van de wereldeconomie, alhoewel de afgelopen financiële crisis uitgewezen heeft dat onze bollensector hier niet te vatbaar voor is. Zodat ik optimistisch vooruit kijk en dat het bij mij de komende dagen de kerstklokken zijn die luiden en niet de alarmbellen. En die kerstklokken wil ik u ook graag toewensen.

Succes en prettige feestdagen!

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur