Beeldvorming | Blog Dave Schreurs

Hoe komen we als sector positief in beeld bij het brede publiek?De land- en tuinbouw in Nederland heeft te maken met een redelijk negatief imago. Dit is vooral te wijten aan milieutechnische zaken; stikstof uitstoot, gebruik chemische middelen, veroorzaken van stank. Daarentegen wordt het eindproduct, het lekkere stuk vlees of mooie glimmende paprika en in ons geval de mooie bos bloemen of gezonde bol, vaak uit het oog verloren.

Nu valt het ook niet mee om bij een kritisch publiek je imago makkelijk op te vijzelen. Hier is zeker een goede lobby voor nodig. Het televisieprogramma ‘Boer zoekt vrouw’ is al jarenlang een zegen voor de gehele agrarische sector en heeft een hoog knuffelgehalte. De rauwe werkelijkheid van het boerenleven wordt in combinatie met opbloeiende liefdes getoond. Een gouden combinatie zo is gebleken. Op dit moment wordt de reeks ‘Onze boerderij’ uitgezonden, daarin bezoekt Yvon Jaspers bekende en minder bekende boeren. Ik vind dat de beeldvorming van de agrarische sector hierin een stuk minder positief naar voren komt. Een gemiste kans voor de lobby. Kritisch zijn op de veehouderij, akkerbouw en bollenteelt mag en het moet en wordt ook beter. Laat echter ook zien, dat er grote stappen in de verduurzaming en emissie bij de grootschalige productie worden gezet. Kleinschalige en bijna utopische projecten zijn natuurlijk mooi, maar daar krijgen we in dit krappe land niet altijd de ruimte voor.

Ik denk dat Yvon Jaspers iets meer geholpen moet worden in een positieve beeldvorming van de agrarische sector, anders zal ze vaker richting Denemarken moeten om boeren te (be)zoeken.

Succes,

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur