Maak de cirkel rond | blog Dave Schreurs

Een grote zorg bij de bollenkwekers is het afval uit de kwekerij. Restafval wordt veelal via een afvalinzamelaar middels containers bij het bedrijf opgehaald. De groene afvalstromen, zoals gewasresten, bollen uit de broeierij en ook horzand belandt meestal op een porriehoop achter de schuur. Slechts enkele bedrijven voeren dit afval direct af.

Met name in de Noord wordt er al sinds de jaren negentig ingezet op compostering. Lange wiersen met bollen en plantenafval die met grote vijzels om de zoveel weken omgezet en gemengd worden. Er ontstaat materiaal, dat als natuurlijke meststof verstrooid kan worden als aanvulling van organische stof aan het teelland. Problemen van deze methode zijn met name; kostenplaatje, ruimtegebrek en vooral de afzet van het materiaal vanwege mogelijke ziekten. Deze ziekten bestaan uit schadelijke schimmels en bacteriën, maar ook slecht gecomposteerde schadelijke onkruiden kunnen problemen geven.

De term circulair krijgt op steeds meer gebieden en ketenbreed een belangrijke betekenis. Het raakt ook onze bollensector. Ik vind het een zeer positieve ontwikkeling dat ook beleidsmakers in bijvoorbeeld de Bollenstreek de ernst van deze groene afvalstroom inzien. De noodzaak om lokaal aan oplossingen te werken wordt alleen maar groter. Tel daar het aantal huishoudens met groene afvalstromen bij op, en de noodzaak om meer en meer aan lokale oplossingen te werken, wordt alleen maar groter. Het zal niet eenvoudig worden om met een composteringsproces een 100% schoon en verwerkbaar eindproduct te krijgen. Maar als er energie bij dit proces opgewekt kan worden, dan wordt het absoluut interessant.

Wat zou het mooi zijn om in de toekomst een inzamel- en verdeelpunt dicht in de buurt te hebben voor deze groene stroom.

Lees meer actueel nieuws
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan direct contact met ons op via telefoon, whatsapp of via ons contactformulier.