De andere kant van de medaille | Blog Dave Schreurs

Hoeveel energie moeten we steken in energie?

In een groot deel van de kop van Noord-Holland komen de windmolens als paddenstoelen uit de grond en elk overstukje langs grotere wegen wordt hier benut voor zonnepanelen. Uiteraard is dit een onomkeerbaar proces waar we de komende jaren mee moeten omgaan in de agrarische sector. Niet de kostbare natuur zal moeten wijken voor duurzame energie, maar de “vervuilende” landbouwgronden worden hiervoor aangewezen.

Zo langzaamaan komt nu ook de Bollenstreek aan de beurt. De gemeenten hebben namelijk een plicht om voor 2030 een duurzaamheidsopgave in te vullen. De daken op huizen, grotere gebouwen en bollenschuren worden meer en meer vol gelegd met zonnepanelen. Hierdoor worden de bollengronden (en weilanden) nog ontzien. Voor een goede geleidelijke benutting van het elektriciteitsnet is windenergie echter interessanter dan zonnepanelen. Vandaar dat er nu ook in de Bollenstreek gezocht wordt naar gebieden om windmolens veilig te kunnen laten draaien zonder overlast te veroorzaken. Maar als er sprake is van molens tot 200 meter hoogte, dan heeft dit toch wel een grote invloed op de wijde omgeving.

Wat als er straks de keuze gemaakt moet worden: óf zonnepanelen op kostbare bollengrond óf windmolens in karakteristieke open gebieden? Mogelijk dat dit dilemma sneller als u wilt, bij u op tafel komt te liggen.

Succes,

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur