Nederland, regelland ... | Blog Dave Schreurs

Iedere vier jaar, bij nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer, wordt er door de politieke partijen beloofd: minder of eenvoudigere regelgeving. Iedere keer komt de kiezer bedrogen uit en worden de regels om dit land te besturen en de burgers in het gareel te houden juist weer net iets lastiger gemaakt. Dit zal na de verkiezingen van november van dit jaar niet anders worden.

Een goed voorbeeld van de aanpassing van regels door de overheid is het (gelijkmatig) afschaffen van de salderingsregeling op opgewekte zonnestroom per 1 januari 2025. Kortweg bedoeld om de lagere inkomsten van energiebelasting in de toekomst te compenseren. Ook de noodzaak van isoleren van gebouwen voor een ‘beter’ klimaat moet in perspectief worden gezien. Om in aanmerking te komen voor isolatie van je woning dien je eerst een uitgebreid fauna-onderzoek door een ecologisch onderzoeksbureau uit te laten voeren. Met als resultaat; extra looptijd en kosten voor de aanvrager/burger, zodat het beoogde resultaat van de overheid zijn doel voorbij schiet. In het kader van energievoorziening in ons landje zullen er sowieso de komende jaren nog harde noten gekraakt moeten worden. Hopelijk zal regelgeving deze komende plannen met betrekking tot kernenergie niet te veel ophouden. In het meest positieve scenario kunnen we met een nieuwe regering nu eindelijk een keer een duidelijk en eenvoudig geregeld beleid voorgeschoteld krijgen.

Succes,

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/taxateur