Wie stuurt de bestuurder?

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Wie in Nederland onroerend goed bezit, moet zich aan regels houden en bepaalde afdrachten aan de overheid doen. Onder meer OZB en waterschapslasten. Voor het uitoefenen van zakelijke activiteiten in of op onroerend goed is vaak een vergunning nodig. Op de correcte uitvoering van deze vergunningen wordt vaak door degene die de belastingen int toegezien. 
 
In Nederland wordt veel van deze regelgeving door de lagere overheden (gemeenten) uitgevoerd. Bij grotere bedrijven worden ook provincie of zelfs Rijk ingezet voor vergunningverlening. Bij kleine, lokale vraagstukken over bedrijfsvoering van een bedrijfstak zijn dus de lokale overheden (gemeenten) uitvoerend. Deze gemeenten kunnen door onkunde, geen kennis van zaken of soms zelfs onbehoorlijk bestuur de zaken voor de belastingbetalende ondernemer niet goed behartigen. Dit kan bij sommige bedrijven of bedrijfstakken tot veel ergernis leiden of erger nog; de toekomst van deze bedrijven op het spel zetten. 
 
Dit zie ik nu gebeuren in de Bollenstreek. Enkele (grotere) gemeenten raken de binding met de bollenteelt kwijt en worden bestuurd door mensen die mogelijk een andere Bollenstreek voor ogen hebben. In deze gemeenten hebben “lastige” agrarische volksvertegenwoordigers geen zitting meer in de raad. Wat nu te doen? Je hoop vestigen op de provincie?
 
Wat ik net al aangaf, ligt de uitvoering van de regelgeving juist bij de lagere overheden en staat de provincie vaak aan de zijlijn mee te kijken. Er is echter wel een ISG-beleid voor de Bollenstreek van toepassing, waar de gemeenten zich aan zouden moeten houden. Omdat de stelregel ‘de betaler bepaalt’ niet opgaat in ambtelijk Nederland, kunnen de belastingbetalende grondeigenaren zich hier niet op beroepen.
 
Dan maar een charmeoffensief. De open dag “Bollenstreek in bedrijf” was weer een waar succes. De onder meer door FBT gesponsorde open dag, laat duidelijk zien dat er zeker een goede agrarische toekomst in de Bollenstreek mogelijk is!

Succes!
Dave Schreurs, agrarisch makelaar/ taxateur