Wordt de soep niet zo heet gegeten als opgediend?

Dave Schreurs blogt over de agrarische makelaardij

Onze nieuwe heldin en hoop in bange dagen; Caroline van der Plas. Zo zal menig agrariër en ondernemer in onze branche het voelen. Of de voorvrouw van de BBB echt het verschil gaat maken in voornamelijk de stikstof discussie is natuurlijk de vraag. Voorlopig is het resultaat op de korte termijn wel, dat er enige rust aan het front is met betrekking tot dit heikele onderwerp. Voor de langere termijn zal er toch een inhaalslag gemaakt moeten worden om bepaalde Europees opgelegde doelstellingen te halen. 
 
Langzaamaan worden ook in de bollenteelt de regels verscherpt. Niet alleen met het oog op het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook het gebruik van ons dierbare bollenland wordt verder aan banden gelegd. Hangt het periodiek braak laten liggen van kostbare akkerbouwgrond al meer dan 10 jaar boven ons hoofd, nu wordt met bufferstroken langs de sloten ook een aanslag op goede grond gedaan. Met subsidies, en min of meer vrijwillig, wordt hier een aanzet toe gegeven totdat het officiële onomkeerbare regelgeving wordt.
 
Zo zal het op landelijk en Europees niveau betreffende de stikstof regelgeving ook vergaan. Door de nu lichtelijk veranderde situatie zal de stikstofreductie iets “publieksvriendelijker” verlopen, totdat iedereen goed geboetseerd klaar is voor de volgende stap. Het hoe en wanneer zal zijn vorm gaan krijgen. Het is een definitieve koers die we met zijn allen moeten gaan varen en waar we dus allemaal mee te maken gaan krijgen. Gelukkig kunnen wij als vindingrijke sector ook deze uitdaging aan.     

Dave Schreurs, agrarisch makelaar/ taxateur